1/11/2014

Orioński Projekt Misyjny 2014-2016

"Ticket of Mercy - Bilet Miłosierdzia”
Orioński Projekt Misyjny  2014-2016


       „Błogosławieni miłosierni,  albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. (Mt 5,7)Oriońskim Roku Misyjnym Polska Prowincja Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia wraz z Przyjaciółmi Św. Alojzego Orione
z ludźmi o 
„sercach bez granic(mamy nadzieję, że dołączysz do nich także
i TY)
- rozpoczęła przygotowania do Światowych Dni Młodzieży (ŚDM), poprzez realizację projektu „TICKET OF MERCY”. Projekt ten jest odpowiedzią na zaproszenie do udziału w ŚDM 2016, które  Ojciec Święty Franciszek skierował do młodych całego świata.

Świadomi bowiem tego, że młodzi z Kenii, Madagaskaru, Wybrzeża Kości Słoniowej, Togo i Ukrainy - z placówek, w których posługują polskie Siostry misjonarki - nie będą mogli skorzystać z tego zaproszenia, chcemy wyjść naprzeciw przynajmniej niektórym z nich, umożliwiając im przyjazd
do Krakowa.

W uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 stycznia 2014 r. w Domu Prowincjalnym Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) w Zalesiu Górnym S.M. Józefina Klimczak, Przełożona Prowincjalna ze swoją Radą w obecności Matki Generalnej M. Mabel Spagnuolo, S.M. Alicji Kędziory, Radnej Generalnej oraz Sióstr Przełożonych
i Wikarii lokalnych, przedstawiła do realizacji  projekt „
TICKET OF MERCY”. 

Do włączenia się w tę misyjną inicjatywę została zaproszona każda Siostra i każda Wspólnota, a także każda osoba, parafia, rodzina, grupa, szkoła…, która pragnie przyjść z pomocą  tym młodym, których udział
w ŚDM zależy od naszego zaangażowania!
To bowiem, czy i ilu MŁODYCH uda się zaprosić na spotkanie z Ojcem Świętym - zależy od tego, na ile uczynimy ten projekt „naszym”.

 „Ticket of Mercy” - miej „serce bez granic”! Podaruj bilet miłosierdzia!

Więcej informacji o projekcie uzyskasz:
ticketofmercy@gmail.com, tel. 510 542 644

www.orionistki.pl


Swój dar serca możesz złożyć wpłacając dobrowolną ofiarę na ten cel na konto:


Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia 
ul. Piękna 44/46 05-540 Zalesie Górne Bank
Pekao VII oddz w Warszawie 
04 1240 1111 0010 5504 5844 
Z dopiskiem: „Ticket of Mercy”


Zachęcamy osoby indywidualne, rodziny, grupy parafialne, wspólnoty, parafie, szkoły i klasy… do składania małych, ale regularnych wpłat np.
po 10 zł. miesięcznie (nie ograniczając oczywiście wielkoduszności naszych Darczyńców) przez cały czas trwania projektu, czyli
do czerwca 2016 r. W ten sposób bez większego uszczerbku na domowym czy wspólnotowym budżecie zbierzemy razem taką kwotę, która pozwoli na zaproszenie choćby jednej osoby na ŚDM do Krakowa.


Jeśli bliski jest Ci nasz projekt i zechcesz nie być anonimowym, prześlij, prosimy, swoje dane* na adres: ticketofmercy@gmail.com lub Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek), ul. Piękna 44/46, 05-540 Zalesie Górne z dopiskiem na kopercie: „Ticket of Mercy”.Z darem wdzięczności i codzienną modlitwą:
Koordynatorzy Projektu
* Imię i nazwisko / nazwa grupy, wspólnoty, parafii, szkoły…, adres do korespondencji, adres mailowy, telefon kontaktowy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz